Відділ по роботі зі студентами


Наша робота

Відділ по роботі зі студентами розпочав діяльність у 1996 р. з метою створення умов для зростання та розвитку молодої особистості, здатної творчо мислити й активно діяти. Метою діяльності Відділу, зокрема, є сприяння гармонійному розвитку студентів, допомога в інтеграції їх до академічної спільноти, поши­рення в студентському середовищі університетських тра­дицій. Задля цього ми співпрацюємо.

Повсякденна робота Відділу з роботи зі студентами скерована на:

 • допомогу та участь в проведенні загальноуніверситетських заходів;
 • дорадництво у створенні та діяльності студентських організацій;
 • залучення студентів до творення єдиної корпоративної культури університету;
 • впровадження та супровід проектів соціальної підтримки малозабезпечених студентів;
 • збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції та ініціативи;
 • контроль за виконанням Положення про участь студентів у розбудові НаУКМА;
 • координування зусиль щодо соціального захисту студентів;
 • організаційну підтримку студентських акцій;
 • організацію участі студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді та  Всеукраїнських конкурсах на  кращі студентські   наукові праці;
 • організацію заохочення та преміювання студентів за успіхи в науковій, навчальній, громадській діяльності,
 • сприяння розвитку студентського самоврядування;
 • поширення інформації про олімпіади, конкурси, ґранти, стипендії, студентські наукові конференції тощо;
 • сприяння дотриманню студентами Статуту НаУКМА;

При Відділі по  роботи зі студентами працює психолого-медико-педагогічний консультант.

Психолого-медико-педагогічний консультант надає консуль­та­тивну допомогу студентам, які мають у цьому потребу, в склад­них питаннях та ситуаціях, що можуть виникнути в процесі їхнього навчання й життя на території Академії.

У своїй роботі служба керується етичним принципом нерозголошення особистої інформації про клієнтів, дотримання індивідуального підходу та норм закону.

Індивідуальні консультації мають на меті допомогу у вирішенні соціально-психологічних проблем студента, який звернувся із запитом. У складних випадках, коли потрібна допомога вузьких спеціалістів, запити задовольняються через надання інформації про наявність необхідних фахівців, їхній графік роботи та місцезнаходження, а також шляхом зв’язування клієнта з цими ресурсами або, в разі потреби – супроводу до спеціаліста.

Групова робота здійснюється у формі групових сесій або тренінгів для групи студентів, які орієнтовані на особистісне зрос­тання або набуття навичок спілкування та побудови гармонійних стосунків з іншими, із запрошенням сторонніх спеціалістів.

Посттравматичний_стресовий_розлад_самодопомога

Постійно діючий психологічний кабінет для людей, які пережили травму